CV

WYKSZTAŁCENIE

 • 2001 – 2005   Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Żywcu
  profil: matematyczno-informatyczny
 • 2005 –2008    Kolegium Nauczycielskie, ul. Legionów 25 w Bielsku-Białej
  specjalność: matematyka z informatyką
  (tytuł licencjata Akademii Pedagogicznej w Krakowie)
 • 2008 –2010    Uniwersytet Śląski, ul. Bankowa 14 w Katowicach
  kierunek: matematyka
  specjalność: nauczycielska – matematyka i informatyką
  (tytuł magistra)
 • 2010 – 2012   Uniwersytet Śląski, ul. Bankowa 14 w Katowicach
  studia podyplomowe z fizyki

DOŚWIADCZENIE

 • Nauczyciel matematyki w Zespole Szkół Nr 1 w Łodygowicach – Gimnazjum Nr 1
  (18 maja – 26 czerwca 2009)
 • Nauczyciel matematyki w Zespole Szkół Nr 1 w Łodygowicach – Szkoła Podstawowa Nr 1
  (12 kwietnia – 25 czerwca 2010)
 • Nauczyciel matematyki w Zespole Szkół Nr 1 w Łodygowicach – Szkoła Podstawowa Nr 1
  (1 września – 29 listopada 2010)
 •  Nauczyciel informatyki w Zespole Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy i Gimnazjum Nr 2 w Godziszce
  (1 lutego – 22 czerwca 2011)
 • Nauczyciel matematyki i informatyki w Gimnazjum Nr 5 w Bielsku-Białej
  (31 stycznia – 30 czerwca 2011)
 • Nauczyciel informatyki  w Zespole Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy i Gimnazjum Nr 2 w Godziszce
  (1 września – 31 sierpnia 2012)
 • Nauczyciel informatyki i matematyki w Zespole Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy i Gimnazjum Nr 2 w Godziszce
  (1 września – do chwili obecnej)

PRAKTYKI

 • Praktyka w Szkole Podstawowej nr 20 im. Jerzego Kukuczki w Bielsku-Białej
  (luty – kwiecień 2006)
 • Praktyka z informatyki w Gimnazjum nr 4 w Bielsku-Białej
  (październik 2006 – styczeń 2007)
 • Praktyka z matematyki w Gimnazjum nr 11 im. Jerzego Kukuczki w  Bielsku-Białej
  (luty – maj 2007)
 • Praktyka z informatyki w Gimnazjum nr 1 w Łodygowicach
  (wrzesień 2007)
 • Praktyka z matematyki w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej Szkoła Podstawowa nr 36
  (październik 2007 – styczeń 2008)
 • Gimnazjum nr 9 z oddziałami Integracyjnymi
  (październik 2007 – styczeń 2008)
 • Praktyka z matematyki  w Szkole Podstawowej nr 1 im Królowej Jadwigi w Łodygowicach
  (luty – marzec 2008)
 • Praktyka z matematyki i informatyki w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Żywcu
  (wrzesień 2009)

KURSY

 • Kurs wychowawców kolonijnych
 • Kurs „Nauczyciel, dyrektor – wykorzystujący techniki ICT – szansą   na nowoczesne nauczanie w śląskich szkołach”
 • Kurs e-learningowy  „Akademia umiejętności dydaktycznych”
 • Kurs e-learningowy zorganizowany przez Akademię Ortograffiti „Praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki z klas IV-VI”.
 • Seminarium „Projektowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego. Zadania i funkcjonowanie szkolnego zespołu.”
 • Kurs organizowany przez WOM „Organizowanie Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej”
 • Szkolenie organizowane przez Ośrodek szkoleniowo-doradczy „NOWATOR” nt. „Organizacja i prowadzenie lokalnych baz SIO w świetle znowelizowanych przepisów
 • Kurs „Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom”
 • Kurs „ECDL Start. E-Nauczyciel”
 • Kurs organizowany przez WOM „Kompetencje nauczyciela. Metody rozwiązywania szkolnych sytuacji konfliktowych”

z1